1. Jainkoak maite zaitu eta bera ezagut dezazun sortu zaitu

Jainkoak maite zaitu

  "Jainkoak hain maitw izan zuen munda,non bere seme bakarra eman baitzion,harengan sinesten duenik inor gal ez dadin, baizik betiko bizia izan dezan"
(Joan 3,16).

Jainkoak bera ezagut dezazun nahi

Honetan azaltzenda betiko bizia:zu, egiazko jainko bakar hori,
eta Zuk bidalitako Jesus Mesias ezagutzean
(Jeon 17,3).


zergatik ez du jende gehienak horrelako harremanik jainkoarekin?


2. Bekatuak hautsi egiten du jainkoarekiko gure adiskidetasuna

Denok bektari gara

"Denek egin baizuten bekatu eta denak   aurkitzen dira geroztik Jainkoaren aintzarik gabe (Erromatarrel 3,23)

Baina zer da bekatua? Gauzak guereerara egin nahl Izatea da bekatua, eta ez   jainkoaren erara, edota, besterik gabe, berataz   ezer jakin nahi ez izatea.(Isais 53,5-6; Erromatarrei 1,18-21)

Jainkoagandik urruntzen gaitu bekatuak

"Bekatuak dakarren ordaina heriotza da   (Erromataterrel 6,23).

basque1

Jainkoa santua da eta gu bekatari.  Leize sakonak bereizten gaitu. Inori kalterik egin gabe  ado ehintzu orlijioseen hidez. geure ahalegin hutsez,  leize hau pasatzen eta atsegintasuna  eta segurtasuna bilatzen salatu arren, ez dugu lortuko, horrelako ezerk ez baitu konpontzen   bekatuaren problema.   (Isaias 59,2)

Nola aurakitu ir tenbidea


3. Jesu kristo da gizakiaren bekatuarentzat irtenbidea

Gugatik hil zen jesus

"Kristo bera ere giza bekatuengatik hil zen,eta behin betiko hil ere, errugabea errudunentzat, zuek Jainkoagana erameko" (1 Pedro 3,18)

Jesus piztu egin zen

"Jesus apostoluei agertu zitzaien bere heriotzaren   Ondoren eta bizirik zegoeneko froga asko eman zizkien, 40 egunez bera burua ikustera emanez ." (Apostoluen Eginak 1,3)

Jesus da bide bakarra

"Neu nair bidea, egia eta bizia. Ezin da Inor aitagana joan nire bidez izan ezik ." (Joan 14,6)

basque2

Jainkoagana iristeko gizakiak egiten dituen ahaleginak dira erlijioak.   Kristautasuna, berriz, jainkoak gizakiagana hurbiltzeko  egiten duen ekimena da.


4.Jesus kristo bizi berritzat hartzen badugu bakarrik jaio gintezke espiritutik eta ezagut genezake jainkoak eskaintzen digun bizi berria

Jesus onartu

"Ornatu zuten guztiel, ordea,  jainkoaren seme-alaba izateko  ahalmena eman zien."  (Joan 1,12)

"Beraren seme-alaba zaretela agertzeko,   jainkoak bere semearen espiritua bidali du zuen bibotzetara ." (Galaziarrei 4,6)

Onartuko dugunean gugana etorriko dela agintzen du jesusek

"Atean nauzu deika; norbaitek nire ahotsa   Entzuten badu eta atea ireki, harenean sartuko naiz eta elkarrekin afalduko dugu."(Apokalipsia 3,20)

Ez da aski admien hutsez onartzea, ezta emoziozko esperientzia izatea ere. Erabaki pertsonala behar da.

Zirkula hauek bi pertsona mota adierazten dituzte.

basque3

Bere burua gidatzen duen pertsona

Y= Norbera bizitzako tronuan

cross = Jesu Kristo bizitzatik kanpo

dot=Pertsona hauek ez dute kristo sekula gonbidatu beraien bizitzan sartzera. Errudun jarraitzen dute eta bekatuagatik  jainkoagandik aparte.

basque4

Kristok gidatzen duen pertsona

cross= Jesu Kristo dago bizitzako

Y  = Jaunari bezala jarraitzen dio kristori

dot=Pertsona hauek kristo beren bizitzan onartu dute. Jainkoaren    barkazioa eta maltasuna sumatu dituzte.

Zein zirkuluk deskribatzen zaitu hobekien? Bietan zein nahi izango zenuke?

Edozein une edo tokitan, konfiantzaz hurbil gintezke Jesusengana.Geure bizitzako atea ireki eta geure Jaun eta Salbatzailetzat hartzeko. Hala nahi baduzu, esaiozu: Jesus, Zugan sinesten dut; eskerrak gu bekatutik eta heriotzatik libratu eta guri betiko bizia emateko hil zarelako.


Nola eginaurrera bizi berrian?

Har ezazu egunero alditxo bat otoitzerako.

Irakur ezazu egunero jainkoaren hitza. (Has zaitez San Joanen Ebanjelioarekin).(Apostoluen Eginak 17,11). 

Izan zakizkio beti Jainkoari esaneko (Joan 14,21). 

Hitz egiezu besteei jesusetaz zeure bizieraz eta testigutzaz (Markos 5,19). 

Utz iezaiozu espirituai bete zaitzan eta zugan ager dadin (Galaziarrei 5,16-17). 

Har iezaiezu aurrea eta elkartu zaitez sarri beste kristau batzuekin (Hebrearrei 10,25).

Jar itzazu jaunaren eskuetan zeure bizitzako xehetasun guztiak (1 Pedro 5,17).


 

ADDITIONAL
ASSISTANCE