Ligesom der er naturlove, der styrer universet, på samme måde er der åndelige love, som styrer dit forhold til Gud.


LOV NR. 1

Gud elsker dig og Han har en vidunderlig plan for dit liv.

(De anførte Bibelcitater bør lๆses i sit sammenhๆng fra Bibelen, hvor dette er muligt.)

Guds kærlighed.
"Thi således elskede Gud verden, at Han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv" (Johannes 3:16).

Guds plan.
Kristus siger: "Jeg er kommet, for at de skal have liv og have overflod" (d.v.s. et liv, der er rigt og fuldt af mening) (Johannes 10:10).

Hvordan kan det være, at de fleste mennesker ikke oplever dette liv i overflod?


LOV NR. 2

Mennesket er syndigt og adskilt fra Gud og kan derfor ikke kende og opleve Guds kærlighed og plan for dets liv.

Mennesket er syndigt.
"Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud" (Romerne 3:23). Mennesket blev skabt til at have samfund med Gud; men på grund af dets egen stædige selvrådighed valgte det at gå sin egen uafhængige vej og fællesskabet med Gud blev brudt. Denne selvrådighed, som kendetegnes af åbent oprør eller passiv ligegyldighed, er et bevis på det, som Bibelen kalder synd.

Mennesket er adskildt fra Gud.
"Thi syndens løn er døden" (åndelig adskillelse fra Gud) (Romerne 6:23).

danish1

Gud er hellig og mennesket er syndigt. Et stort svælg adskiller de to fra hinanden. Mennesket prøver hele tiden på at nå Gud og livet i i overflod ved egne anstrengelser: Gode adfๆrd, etik, filosofi etc.

Den tredje lov giver os det eneste svar pๅ dette dilemma ....


LOV NR. 3

Jesus Kristus er Guds eneste udvej for menneskets synd. Gennem Ham kan du  kende og opleve Guds kærlighed og plan for dit liv.

 

Han døde i vort sted.
"Men Gud viser sin kærlighed mod os ved, at Kristus døde for os, medens vi endnu var syndere" (Rom. 5:8).

Han opstod fra de døde.
"Kristus døde for vore synder ... Han blev begravet ... Han er opstået på den tredje dag, efter Skrifterne ... Han blev set af Kefas, derefter af de tolv; derefter blev Han set af over fem hundrede brødre" (1 Kor. 15:3-6).

Han er den eneste vej.
Jesus sagde: "Jeg er vejen og sandheden og livet, ingen kommer til Faderen uden ved mig". 
(Joh. 14: 6)

danish2

Gud har slået bro over det svæg, som adskiller os fra Ham, ved at han sendte sin Søn, Jesus Kristus, for at  dø på korset i vort sted.

Det er ikke nok blot at kende disse tre love....


LOV NR. 4

Hver enkelt af os må tage imod Jesus Kristus som Frelser og Herre; så kan vi kende og opleve Guds kærlighed og plan for vort liv.

Vi må tage imod Kristus.
"Men alle dem, som tog imod Ham, gav Han magt til at blive Guds børn, dem, som tror på Hans navn" (Joh. 1:12).

Vi tager imod Kristus ved tro.
"Thi af nåden er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven; det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig" (Efes. 2:8-9).

Vi tager imod Kristus ved en personlig indbydelse.
Kristus siger: "Se, jeg stๅr for døren og banker; om nogen hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind til ham" (Åb.3:20). At tage imod Kristus vil sige, at vi vender os til Gud fra selvet og tror  at Kristus kommer ind i vort liv, tilgiver os vore synder og gør os til, hvad Han ønsker, at vi skal være. Det er ikke nok, at vi med forstanden bøjer os for Hans betingelser eller har en følelsesmæssig oplevelse.

Disse to cirkler repræsenterer to forskellige slags liv:

danish 3

Hvilken cirkel repræsenterer dit liv?
Hvilken cirkel vil du gerne have til at repræsentere dit liv?
Det følgende forklarer, hvordan du kan tage imod Kristus:


Du kan tage imod Kristus dette øjeblik ved bøn.

(Bøn er samtale med Gud).

Gud kender dit hjerte og lægger ikke så stor vægt på dine ord som på dit hjertes indstilling. Det f๘lgende er et forslag til b๘n:

"Kære Herre Jesus! Jeg behøver dig. Jeg Åbner mit hjertes dør og modtager dig som min Frelser og Herre. Jeg takker dig for, at du tilgiver mig mine synder. Tag kontrol over mit livs trone. Gør mig til det menneske, du ønsker, at jeg skal være."

Udtrykker denne bøn dit hjertes inderligste ๘slashnske?
Hvis den gør det, så bed denne bøn nu i dette øjeblik og da vil Kristus komme ind i dit liv, sådan som Han har lovet det i sit ord.


Hvordan kan du vide, at Kristus er i dit liv?

Har du modtaget Kristus i dit liv? I henhold til hans l๘fte i Åb. 3:20, hvor er Kristus da i dette øjeblik i forhold til dig? Kristus har sagt, at Han vil komme ind i dit liv. Mon Han vil vildlede dig? Pๅ grundlag af hvilken autoritet kan du vide, at Gud har besvaret din bøn? (Pๅ  troværdigheden af Gud selv og Hans ord.)

Bibelen lover evigt liv til alle, som tager imod Kristus.

"Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt liv; og det liv er i Hans Søn. Den, som har Sønnen, har livet; den, som ikke har Guds søn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til jer, for at l skal vide, at l har evigt liv, l, som tror på Guds Søns navn (1 Joh. 5:11-13).

Tak Gud ofte for, at Kristus er i dit liv, og at Han aldrig vil forlade dig (Heb. 13:5). Du kan vide, at den levende Kristus bor i dig, og at du har evigt liv, lige fra det øjeblik du indbyder Ham til at komme ind i dit liv - på basis af hans eget ord. Han bedrager dig ikke!

Hvad med hensyn til følelser?


Vær ikke afhængig af dine følelser!

Guds Ords løfte - ikke vore følelser - er vor autoritet. En kristen lever ved tro (tillid) på troværdigheden af Gud selv og Hans Ord. Deyye tog-diagram illustrerer forbindelsen mellem faktum (Gud og Hans Ord), tro (vor tillid til Gud og Hans Ord) og følelser (resultatet af vor tro og Iydighed) (Joh. 14:21).

danish 4

Toget kan køre både med og uden personvogn. Det ville imidlertid være frugtesl๘st at lade personvognen trække toget. På samme måde bør vi kristne ikke være afhængige af vore følelser, men sætte vor tro (tillid) til troværdigheden af Gud selv og løfterne i Hans Ord.


Nu efter du har taget imod Kristus.

I samme øjeblik, da du - som en handling i tro - tog imod Kristus skete der mange ting, og iblandt disse følgende:

  1. Kristus kom ind i dit liv (Åb. 3:20 og Kol. 1:27).
  2. Dine synder blev tilgivet (Kol. 1:14).
  3. Du blev et Guds barn (Joh. 1:12).
  4. Du begyndte pๅ det store eventyr, som Gud skabte dig for (Joh. 10:10; 2 Kor. 5:17 og 1 Tes. 5:18).

Kan du forestille dig noget mere vidunderligt, som kunne ske dig, end dette at tage imod Kristus? Vil du ikke gerne bede nu og takke Gud for, hvad Han har gjort for dig? Selve denne handling, at takke Gud, er et virkeligt udtryk for tro.

Hvad nu?


Forslag til kristen vækst.

Åndelig vækst er et resultat af, at sætte sin lid til Jesus Kristus. "Den retfærdige skal leve af tro" (Gal. 3:11). Et liv i tro, vil g๘re det muligt for dig i stadig h๘jere grad at betro Gud med hver eneste detalje af dit liv og at praktisere f๘lgende:

  • Tal med Gud i bøn daglig (Joh. 15:7).
  • Læs Guds Ord daglig (Ap.g. 17:11) - begynd med Johannesevangeliet.
  • Adlyd Gud - øjeblik for øjeblik (Joh. 14:21).
  • Vær et vidne for Kristus i liv og ord (Mat. 4:19; Joh. 15:8).
  • Stol på Gud i hver eneste detalje af dit liv (1 Pet. 5:7).
  • Lad Helligånden kontrollere og udruste dig i dit daglige liv og vidnesbyrd (Gal. 5:16-17; Ap.g. 1:8).

Betydningen af en god kirke eller menighed.

I Hebræerbrevet 10:25 stilles vi over for følgende opfordrind:
"Lad os ikke svigte vor egen menighedsforssamling." Mange brændeknuder brænder udmærket sammen; men hvis man trækker et stykke brænde ud af ilden og lægger det på pladen foran ovnen, vil ilden hurtigt slukkes. Sådan er det også i vort forhold til andre kristne. Hvis du lkke allerede tilhører en kirke eller menighed, skal du ikke vente på en opfordring til at tilslutte dig den. Tag selv initativet; besøg eller ring til præsten eller forstanderen for den nærmeste kirke eller menighed, hvor Kristus bliver herliggjort, og Hans Ord bliver forkyndt. Begynd allerede i denne uge med at komme til gudstjenester eller møder og forsæt regelmæssigt dermed.

Har du lyst til at dele denne opdagelse med andre?


ADDITIONAL ASSISTANCE