1. Jumala rakastaa sinua. Hän on tarkoittanut sinut elämään yhteydessään.

Mistä tiedät, että Jumala rakastaa sinua?

Jeesus sanoo: "Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän." Johanneksen evankeliumi 3:16

Jumala on tarkoittanut sinut elämään yhteydessään. Jeesus sanoo: "Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän." Johanneksen evankeliumi 10:10

"Ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen." Johanneksen evankeliumi 17:3

Miksi monilta ihmisiltä puuttuu yhteys Jumalaan?


2. Synti on erottanut ihmisenJumalasta ja katkaissut yhteyden heidän väliltään.
Siksi ihminen on kadottanut Jumalan rakkauden ja elämän tarkoituksen.

Mitä synti on?
Yhteys Jumalaan särkyi, kun ihminen päätti lähteä omille teilleen. Synti ilmenee siinä, että ihminen suhtautuu Jumalaan kielteisesti tai välinpitämättömästi.

Kuka on syntinen?
"Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta." Kirje roomalaisille 3:23

finn1

Synti erottaa kuilun tavoin ihmisen Jumalasta. Ihminen kaipaa kuitenkin tietoisesti tai tietämättään Jumalan rakkautta ja yhteyttä häneen. Jokainen etsii elämälleen tarkoitusta esimerkiksi työstä, ihmissuhteista, rahasta, uskonnoista, aatteista tai moitteettomasta elämästä.

Mutta ihmisen parhaimmatkaan yritykset eivät auta häntä Jumalan yhteyteen. Ne epäonnistuvat, koska ne eivät ratkaise hänen perusongelmaansa, syntiä.

Synnin ongelmaan on vain yksi ratkaisu...


3. Jeesus Kristus on Jumalan ainoa ratkaisu ihmisen syntiin. Hänen kauttaan voit päästä Jumalan yhteyteen, löytää elämääsi tarkoituksen ja Jumalan rakkauden.

Jeesus on Jumalan Poika, joka tuli ihmiseksi. Hän oli synnitön, mutta kärsi vapaaehtoisesti meidän syntiemme rangaistuksen kuolemalla puolestamme. Hän nousi kuolleista, elää ja tarjoaa meille ikuista elämää Jumalan yhteydessä.

"Häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan; hän vain ei langennut syntiin." Kirje heprealaisille 4:15

"Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo." 1. Pietarin kirje 3:18

"Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista; me kaikki olemme sen todistajia." Apostolien teot 2:32

Jeesus on ainoa tie Jumalan yhteyteen. Hän sanoi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani." Johanneksen evankeliumi 14:6

finn2

Jumala rakensi sillan erottavan kuilun yli lähettämällä Jeesuksen Kristuksen kuolemaan ristillä meidän edestämme.

Näiden tosiasioiden pelkkä tietäminen ei kuitenkaan vielä riitä, vaan...


4. Pääset Jumalan yhteyteen, kun uskot Jeesukseen ja vastaanotat hänet Vapahtajaksesi. Näin saat elämääsi tarkoituksen ja Jumalan rakkauden.

Jumala haluaa antaa sinulle lahjaksi uskon ja pelastuksen. "Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja." Kirje efesolaisille 2:8

Usko Jeesukseen tekee sinut Jumalan lapseksi ja tuo sinut hänen yhteyteensä.
"Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen." Johanneksen evankeliumi 1:12

Saat ottaa Jeesuksen elämääsi.
Jeesus sanoo: "Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen." Johanneksen ilmestys 3:20

Jeesuksen vastaanottaminen on ihmisen "kyllä" - vastaus Jumalan tarjoukseen. Se on kääntymistä Jeesuksen puoleen ja turvautumista häneen. Saat luottaa siihen, että Jeesus pitää sanansa, tulee elämääsi ja antaa syntisi anteeksi.

Piirrokset kuvaavat kahta mahdollisuutta

Jeesus on elämän
ulkopuolella.
Ihminen elää omassa
varassaan, erossa
Jumalasta, vailla
tarkoitusta ja Jumalan
rakkautta.
finn4
finn3
Jeesus on ihmisen
elämässä. Hän antaa
synnit anteeksi, tuo
tarkoituksen ja Jumalan
rakkauden. Hän tahtoo
auttaa ja vaikuttaa
kaikilla elämän alueilla.

Kumpi piirros paremmin kuvaa sinun tilannettasi?
Kumman toivoisit kuvaavan sitä?
Miten voit käytännössä ottaa Jeesuksen vastaan?


Voit ottaa Jeesuksen vastaan rukoilemalla.

Jos haluat Jeesuksen tulevan elämääsi, kutsu hänet. Ratkaisevaa ei ole, millaisia sanoja rukoillessasi käytät, vaan se, mitä todella tarkoitat ja tahdot. Rukous on uskon ilmausta. Voit ottaa Jeesuksen vastaan rukoilemalla esimerkiksi näin:

"Tarvitsen sinua, Jeesus. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Kiitos, että olet kuollut ristillä ja kärsinyt syntieni rangaistuksen puolestani. Avaan tällä hetkellä elämäni oven sinulle ja vastaanotan sinut Herrakseni ja Vapahtajakseni.
Kiitos, että olet kuullut rukoukseni, antanut syntini anteeksi ja ottanut minut omaksesi. Kiitos, että nyt kuulun sinulle ja sinä minulle. Opeta minua elämään omanasi. Aamen."

Ilmaiseeko tämä rukous sen, mitä haluat? Jos vastauksesi on myönteinen, rukoile se nyt. Jeesus kuulee rukouksesi ja tulee elämääsi lupauksensa mukaan.

Mistä tiedät, että Jeesus on tullut elämääsi?

Tiedät sen siitä, että hän itse on luvannut tulla elämääsi, kun hänet kutsut (Johanneksen ilmestys 3:20 - ks. s. 9). Jeesus pitää sanansa. Saat luottaa siihen, että hän ei petä sinua.

Älä perusta uskoasi tunteisiin.

Uskonelämä perustuu Jumalan sanaan, ei tunteisiin. Seuraava kuva esittää Jumalan sanan, uskon ja tunteiden keskinäistä suhdetta.

Jumala ja hänen sanansa

finn5

Jumala ja hänen sanansa (energiaverkosto) on pelastuksen ja voiman lähde. Usko (johdin ja veturi) yhdistää sinut Jumalan todellisuuteen ja muuntaa sen elämäsi käyttövoimaksi. Tunteet (matkustajavaunu) seuraavat itsestään, kun olet uskon välityksellä yhteydessä voiman lähteeseen. Veturi pystyy liikkumaan riippumatta siitä, onko matkustajavaunu mukana. Olisi toivotonta panna matkustajavaunu vetämään junaa.
Jumala antaa omilleen iloa, rauhaa ja muita tunteita. Ne ovat kuitenkin uskon seurausta. Pelastus ei ole riippuvainen tunteiden määrästä tai voimakkuudesta.


Mitä Kristuksen vastaanottaminen vaikuttaa?

Kun otit Jeesuksen uskossa vastaan, tapahtui muun muassa seuraavaa:

  1. Jeesus Kristus tuli elämääsi (Johanneksen ilmestys 3:20, Kirje kolossalaisille 1:27).
  2. Sait syntisi anteeksi (Kirje kolossalaisille 1:14).
  3. Sinusta tuli Jumalan lapsi. Saat elää yhteydessä Isääsi (Johanneksen evankeliumi 1:12).
  4. Sait omistaa Jumalan rakkauden ja löysit tarkoituksen elämääsi (Johanneksen evankeliumi 10:10, 2. kirje korinttolaisille 5:17-21).
  5. Sait iankaikkisen elämän: "Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassaan. Jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää. Tämän kaiken olen kirjoittanut teille, Jumalan Poikaan uskoville, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä" (1. Johanneksen kirje 5:11-13).

Kiitä Jeesusta siitä, että hän on elämässäsi. Jeesus on uskollinen. Hän ei jätä, unohda eikä petä sinua.


SAAT KASVAA JUMALAN LAPSENA

Elämä Jumalan yhteydessä on jatkuvaa kasvamista ja muuttumista. Seuraavat asiat auttavat sinua kasvussasi:

Raamattu. Lue, tutki, opettele, kuuntele ja sovella Jumalan sanaa. Ala Johanneksen evankeliumista.

Rukous. Kerro kaikki asiasi Jumalalle. Voit rukoilla yksin tai muiden kanssa; omin sanoin, virsien, laulujen, psalmien tai rukouskirjojen avulla; hiljaa, ääneen tai laulaen.

Anteeksiantamus. Pidä omatuntosi puhtaana. Tunnusta Jumalalle syyllisyyttä aiheuttavat asiat ja omista anteeksiantamus. Tarvittaessa ripittäydy. Sovi erimielisyydet myös lähimmäistesi kanssa.

Pyhä Henki. Saat jatkuvasti ottaa Pyhän Hengen voiman uskon kautta Jumalan sanan perusteella. Jumala synnyttää Sinussa Pyhän Hengen hedelmää: rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, lempeyttä, itsehillintää (Kirje galatalaisille 5:22).

Uskon tunnustaminen. Kerro muillekin Jumalan rakkaudesta, Jeesuksesta ja hänen vastaanottamisestaan.

Seurakuntayhteys. Älä jää odottamaan, että sinua erikseen kutsuttaisiin mukaan. Tee itse aloite: liity seurakuntayhteyteen, osallistu jumalanpalveluksiin ja ehtoollisen viettoon. Ota osaa toimintaan, jossa voit olla auttamassa muitakin Jumalan yhteyteen.

Seurakunnasta löydät myös ystäviä, jotka tukevat sinua uskossasi Jeesukseen (Apostolien teot 2:41-47).