Kuri mawatho jaria jatongagiiria nthiguru iria tutuuraga. O uu nou kuri mawatho jaria jatongagiiria ngwataniro yaku na Murungu.

Watho bwa Mbere

1.MURUNGU NAKWENDETE NA NAKWENDA GUKUTHITHIRIA MUBANGO JWA KURIGARIA UTUURONE BWAKU

WENDO BWA MURUNGU
"Tontu bwa uria Murungu eendere kirindi kia Nthiguru, naaritire Mutanowe-wa-mumwe, nikenda muntu kinya uriku uria ukamwitikia atikeeje kuura, indi eeje agite mwoyo jwa kenya na kenya." (Johana 3:16)

MUBANGO JWA MURUNGU
(Ni Kristu ukwaria "...indi, ni mbijite nikenda antu bagita mwoyo na bajugite jumwingi nkuruki." (Johana 10:10).

Niki Tontu antu babaingi bati na mwoyo juu?

Ni untu...


Watho bwa ljiri

2. MUNTU Nl MWIYIA. MEEYIA JAWE IJAMWATHURANITE NA MURUNGU. KWOU ATIUMBA KUMENYA WENDANI NA MUBANGO JWA MURUNGU NDENE YA UTUURO BWAWE.

MUNTU NI MWIYIA
"Ni untu antu bonthe nibeitie na bararemwa ni gukinyira mwago nwa Murungu." (Aroma 3:23)

Muntu oombirwe nikenda agia na ngwataniro na Murungu. Indi nataarire gwitanjira ciawe na ucoore bwawe na Murungu burathira Jaja nijo Bibilia iitaga meeyia. Meeyia joonekaga riria (1) muntu aregaga kwathikira Murungu, (2) Riria atinoganaga na Murungu, na (3) Atithithagia kwenda kwa Murungu.

MUNTU NAATHURANI
"Ni untu Mucaara jwa meeyia ni gikuu." (Kwathuranwa kiroho kuuma kiri Murungu) (Aroma 6:23)

kim1

Murungu niumutheru na muntu ni mwiyia Kuri na mwanya jumunene gatigati kao. Tumigwa turionania uria muntu ageragia gukinyira Murungu na njira ciawe wengwa ndini, mathithio jamega, maromba na mantu jangi jamaingi. Indi jau jonthe jating'ani. Muntu no mwiyia.

Watho bwa jathatu butwonagia uria muntu omba kugia na ngwataniro na Murungu.


Watho bwa Ithatu

3. JESU KRISTU WENKA NIWE NJIRA YA GUKINYIRA MURUNGU. NATUKUIRIRE, NA NJIRA YAWE WOMBA KUMENYA WENDADI NA MUBANGO JWA MURUNGU NDENE YA UTUURO BWAKU.

NAKUIRE NA ARARIUKA KUUMA KIRI AKUU
"Indi-ri, untu buria bwonanagia ati Murungu natwendere ni bubu, ni ati riria twari eeyia Kristu naakuire ni untu bwetu: (Aroma 5:8)

"Ningi nacionanirie kiribo ati ari mwoyo nyuma ya kunyamarua kwawe na imenyithia bibingi biria bia mma, nawe aroonwa nibo igiita ria ntuku mirongo ina akiaragia mantu ja unene bwa Murungu." (Mathithio 1:3)

WENKA NIWE NJIRA
"Jesu aramwira atiri, nini njira na nini umma bungwa, nani ndi mwoyo; guti muntu wijikia kiri Baaba atiijirite kiri ni." (Johana 14:6)

kim2

Muntu wenka atiumba gukinyira Munungu. Murungu naatumire Jesu Kristu arakua mutharabene ni untu bwetu nikenda aturiira irandu na ae ndaraca ya gutugwatithania nawe.

Buting'ani aki kumenya mawatho jaja jojathatu....


Watho bwa Inya

4.NIUBUIRITE KWAMBIIRIA KRISTU AE MWONOKIA NA MWATHANI WAKU, NIRIO UKAMENYA WENDANINA MUBANGO JWA MURUNGU NDENE YA UTUURO BWAKU.

TUAMBAGIIRIA KRISTU NA NJIRA YA WITIKIO
"Na bonthe baria baamwambiririe, tabo baria beetikitie riitwa riawe, bau níbo eetikiire bae aana ba Murungu." (Johana 1:12)

"Nikwithirwa-ri bwonoketue na utugi ni untu bwa gwitikia, na-ri, untu buu ti bwenu bwingwa, indi ni kiewa kia Murungu; nakio kiewa kiu gition-oraga ni untu bwa mathithio jariku, nikenda muntu kinya uriku atikeeje gwikumia." (Aefeso 2:8,9)

TWAMBAGIIRIA KRISTU RIRIA TWAMWIRA ATONYE UTUURONE BWETU
(Kristu ariuga) "Atiri, ni ndungi mwarine nkiringaringaa, muntu kinya uriku akeeja kwigua kaju gakwa akurugura mwari, ngakuruka kiriwe, ndijanire nawe, nawe arijanire nani." (Kugwurirua 3:20)

Kwambiiria Jesu Kristu ni: 1. Ikumenya ugwe uri mwiyia na gutigana na mathuganio jaku, ugarukire Murungu na kwirira. 2. Kwirigiira Murungu akurekere meeyia jaku bunu. 3. Kwira Jesu Kristu akuruke ndene ya utuuro bwaku na njira ya witikio akwathage, nikenda ukara uria wengwa akwenda ukare.

kim3

Ni mbica iriku ikwonania utuuro bwaku?
Ni mbica iriku ikwonania uria uumba kwenda gukara?

Ka twone uri uumba kwambiiria Kristu...


WOMBA KWAMBIIRIA KRISTU O NANDI

Mwire atonye utuurone bwaku. Mwitikie nawe akathithia uria ariikaniritie natwi. Uria ukauga na nkoro yaku nibu buri na gitumi nkuruki ya biugo biria ukauga.

Womba kuromba uju:
Mwanthani Jesu, ningukwenda. Nini ndiraitongagilria utuuro bwakwa ndi ningwa na ninthukitie kirigwe. Ibwega niuntu bwa kundekera meeyia jakwa. Iju ndene ya utuuro bwakwa na untongeerie. Mpeethia muntu wa muthemba juria ukwenda mpa.

Iromba riri irikwonania kiiririria kia nkoro yaku?
Gukeethirwa niu, romba iromba riri o-nandi, na Kristu akeeja ndene ya utuuro bwaku, o ta uria, augite.


URIA UUMBA KUMENYA ATI KRISTU ARI NDENE YAKU

Ukwambiiria Kristu ndene ya utuuro bwaku?
Kwou inaa Kristu ari? Riikana Kugwurirua 3:20
Kristu augire akeeja ndene ya utuuro bwaku. Oomba gukwaiiria?
Niatia uumba kumenya ati Murungu nacooketie Maromba Jaku? (Niuntu nwitikagia Murungu na ruteto rwawe)

Biblia Nirikaniritie natwi mwoyo jwa kenya na kenya kiri muntu uria ukambiiria Kristu.

"Murungu natweete mwoyo jwa kenya na kenya na mwoyo juju niju juri ndene ya Mutanowe. We uria uri na Mutana ari na mwoyo; indi we uria uti na Mutana wa Murungu ati na mwoyo juu. Nda bwandikira mantu jaja nikenda bumenya ati buri na mwoyo jwa kenya na kenya, ni untu bwa uria bwitikitie riitwa ria Mutana wa Murungu." (I Johana 5:11-13)

Cookagiria Murungu nkaatho magita jonthe niuntu Kristu ari ndene ya utuuro bwaku. Augire ati atigagutiga (Ahibrania 13:5). Womba kumenya ati Kristu natwire ndene yaku, na urina mwoyo jwa kenya na kenya ni untu bwa wirane bwawe.


UKEERIGIRA MATHUGANIO JAKU

Akristu batuuraga na njira ya gwitikia Murungu na uria augaga ndene ya Biblia. Wirane bwa Murungu nibu inya yetu. Mbica iiji irionania uria umma bwa Bibilia na witikio na withire bwa nkoro (Mathuganio) bigwatanagira utuurone bwa Akristu.

kim4

 1. Umma buri inya ya gututongeeria.
 2. Umma bwa Murungu buritaga ngugi utuurone riria twetikia.
 3. Twathikira umma Mathuganio jetu najo jethingatagira na njira iria yagirite.
 4. Twitikagia Murungu na umma bwawe, ti uria mathuganio, jetu jetwiraga.

Tweyia, ka twiriraga nawe agaturekera.

Tontu buu, tukeerigiira mathuganio jetu, indi twirigaglire umma bwa ruteto rwa Murungu na njira ya witikio.


NANDI NIUNTU NWAMBIRITIE KRISTU

Riria waambiririe Kristu, mantu jamaingi ijakarikire:

 1. Kristu natonyere ndene ya utuuro bwaku. (Kugwurirua 3:20)
 2. Meeyia jaku ijarekeretwe. (Akolosai 1:14).
 3. Nwoere mwana wa Murungu. (Johana 1:12).
 4. Ukaambiriria kumenya mibango ya Munungu kiri ugwe na gitumi giaku nkuruki o ntuku. (Johana 10:10, II Akorintho 5:14,15,17)

Woomba kuthuganiria gintu kingi gikiega kiria kiringi gukarika kiriwe nkuruki ya kwambiiria Jesu Kristu?

Wenda gucookeria Murungu nkatho O-nandi niuntu bwa uria akuthithiritie? Gucookeria Murungu nkatho kurionania witikio bwaku.

Turombe.

Nandi, reka twone...


NJIRA YA GUKURA KIROHO

kim5

NJIRA YA GUKURA KIROHO

O-ta kaana niubwirite gukura. Ugeeta na mbere gukura bubwega ndene ya wonokio weta na mbere Kuthingata Kionereria giki ntuku cionthe.

 1. Witage kiri Murungu na njira ya Maromba. (Johana 15:7)
 2. Thomaga ruteto rwa Murungu ntuku cionthe, (Mathithio 17:11) Ambiiria na luku ria Johana.
 3. Athikagiira Murungu magiita jonthe. (Johana 14:21)
 4. Kuujagiira ruteto rwa Kristu na biugo biaku. (Mathayo 4:19, na Johana 15:8)
 5. Irigagiira Murungu untune bunthe ndene ya utuuro bwaku (I Petero 5:7)
 6. Reka Kirundu Umutheru atongagiirie na aejage utuuro na ukuuji bwaku inya. (Agalatia 5:16-18 na Mathithio 1:8)

NGWATANIRO IRINA GITUMI

Riria nku iri amwe, mwanki ijwakanaga na weeru bubwingi. Ukarita ruku rumwe, na ukarwika guntu kumwe mwanya, karutigaga gwankana. O uu nou kuri na inya gutuura gikristu uri wenka.

Tirimanaga na Akristu bangi baria baambiritie Jesu Kristu ta Mwonokia na Mwathani wao. Nubwirite gwitaga kanisene naaria antu beetikitie Bibilia ni luku ria umma na naaria Jesu Kristu aathikagirwa. (Ahibrania 10:25)


ADDITIONAL ASSISTANCE