1. Bog te LJUBI in te je ustvaril da bi ga osebno spoznal.

 

Božja ljubezen
"Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje"
(Evangelij po Janezu 3,16).

Božji načrt
"Večno življenje pa je v tem, da spoznajo tebe, edinega pravega Boga, in katerega si poslal, Jezusa Kristusa." (Evangelij po Janezu 10,10).

Kaj nam preprečuje, da bi osebno spoznali Boga?


2. Človek je GREŠEN in LOČEN od Boga, zato ne more osebno izkusiti njegove ljubezni.

 

Človek je grešen
"Saj so vsi grešili in so brez Božje slave." (Pismo Rimljanom 3,23). Človek je ustvarjen za prijateljstvo z Bogom; toda zaradi svoje trmaste samovolje se je odločil za svojo pot in prijateljstvo z Bogom je bilo uničeno. Ta samovolja, za katero je na eni strani zančilen upor, na drugi pa brezbrižnost, je pravzaprav to, kar Sveto pismo imenuje greh.

Človek je ločen od Boga
"Plačilo za greh je namreč smrt / t.j. duhovna ločitev od Boga." (Pismo Rimljanom 6,23).

slov1

Ta skica ponazarja, da je Bog svet, človek pa grešen. Ločuje ju velik prepad. Puščice kažejo, da si človek že ves čas prizadeva doseči Boga in z lastnim trudom, kot je dobro življenje, filozofija ali religija, vzpostaviti osben odnos z njim, toda nikoli mu ni uspelo.

Tretj zakon pojasnjuje edini način, kako se prepad lahko premosti...


3. Jezus Kristus je EDINA odkupnina za človekov greh. Samo po njem lahko osebno spoznamo Boga in izkusimo njegovo ljubezen.

Umrl je namesto nas
"Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki." (Pismo Rimljanom 5,8).

Vstal je od mrtvih
"/.../ Kristus je umrl za naše grehe / .../ Pokopan je bil. Tretji dan je vstal, kakor je v knigah Svetega pisma. Prikazal se je Kefi, nato dvanajsterim. Potem se je prikazal več kot petsto bratom hkrati." (Prvo pismo Korinčanom 15,3-6)


On je edina pot k Bogu
"Jezus mu je dejal: 'Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.'" (Evangelij po Janezu 14,6)

slov2

Na skici vidimo, da je Bog premostil prepad, ki nas je ločeval od njega, s tem da je poslal svojega Sina Jezusa Kristusa, ki je namesto nas umrl na križu in plačal kazen za naše grehe.

Toda ni dovolj, da te resnice le poznamo...


4. Vsakdo zase mora SPREJETI JEZUSA Kristusa kot svojega Odrešenika in Gospoda; potem lahko spoznamo Boga in izkusimo njegovo ljubezen.

Kristusa moramo sprejeti
"Tistim pa, ki so jo / Božjo besedo, tj. Jezusa Kristusa/ sprejeli, je dala moč, da so postali Božji otroci, vsem, ki verujejo v Njeno ime." (Evangelij po Janezu 1,12)


Kristusa sprejmemo po veri
"Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, vendar to ni iz vas, ampak je to Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil." (Pismo Efežanom 2,8-9)


Ko sprejmemo Kristusa, izkusimo novo rojstvo
(Preberite Evangelij po Janezu 3,1-8.)

Kristusa sprejmemo tako, da ga osebno povabimo v svoje življenje
Jezus pravi: "Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim in on z menoj" (Razodetje 3,20).
Ko sprejmemo Jezusa Kristusa, svojo pozornost namesto nase obrnemo na Boga in zaupamo Kristusu, da bo prišel v naša življenja in nam odpustil grehe ter nas naredil takšne, kakršne nas želi. Ni dovolj le to, da razumsko verjamemo, da je Jezus Kristus Božji Sin in da je na križu umrl za naše grehe. Tudi samo čustva niso dovolj. Jezusa sprejmemo z vero, ki je dejanje naše volje.

Ta dva kroga prikazujeta dva načina življenja:

slov3

ŽIVLJENJE VODIMO SAMI

Jaz - V središču življenja je vsakdo sam
Načrte in želje vodi vsak sam, takšno življenje je polno neuravnovešenosti in frustracij

Križ - Jezus je zunaj življenja

slov4

ŽIVLJENJE VODI KRISTUS

Križ - Kristus je v središču našega življenja

Jaz - Posameznik je predan Kristusu

Načrte in želje vodi Kristus, življenje ke v soglasju z Božjim načrtom za človeka

Kateri krog predstavlja tvoje življenje?
Za kateri krog bi si želel, da predstavlja tvoje življenje?

Nadaljevanje besedila ti bo razložilo, kako lahko sprejmeš Kristusa:


S POMOČJO MOLITVE LAHKO PRAV VSAK ZDAJ V VERI SPREJME KRISTUSA V SVOJE ŽIVLJENJE
(Molitev je pogovor z Bogom)

    Bog pozna človekovo srce, zato ne gleda toliko na tvoje besede, kakor na naravnanost tvojega srca. Če bi rad sprejel Kristusa, predlagamo naslednjo molitev:

    "Gospod Jezus, želim te osebno spoznati. Hvala, ker si na križu umrl za moje grehe. Odpiram ti vrata svojega življenja in te sprejemam kot svojega Odrešenika in Gospoda. Hvala, ker si mi odpustil grehe in mi dal večno življenje. Bodi na prestolu mojega življenja. Naredi iz mene takšnega človeka, kakršnega ti hočeš."

Ali ta molitev izraža želje vašega srca? Če jih izraža, jo molite prav zdaj in Kristus bo vstopil v vaša življenja, tako kot je obljubil.

In sedaj ko ste sprejeli Kristusa...