Evreni yönlendiren Fiziksel Kurallar olduğu gibi Tanrı ile ilişkimizi yönlendiren Ruhsal Kurallar vardır.


1. TANRI SİZİ SEVİYOR VE YAŞAMANIZ İÇİN HARİKÂ BİR PLANI VAR.

TANRl'NIN SEVGİSİ
"Tanrı Sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yasar. Tanrı da onda yaşar." (1. Yuhanna 4:16)

TANRI'NIN PLANI
"Hz. İsa şöyle diyor: "Bense insanlar yaşama bol yaşama sahip olsunlar diye geldim." (Yuhanna 10:10)

Neden birçok kişi bu bol yaşama sahip olamıyor?

ÇÜNKÜ......


2 . İNSAN GÜNAHLIDIR VE TANRI'DAN AYRI DÜŞMÜŞTÜR. BU NEDENLE TANRI'NIN SEVGİSİNİ VE YAŞAMI İÇİN OLAN PLANINI BİLEMEZ VE UYGULAYAMAZ.

İNSAN GÜNAHLIDIR
"Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı." (Romalılar 3:23)

TANRI KUTSALDIR
"Kutsal olun, çünkü ben Kutsalım." (1. Petrus 1:16)

İNSAN AYRI DÜŞMÜŞTÜR
"Günah'ın ücreti ölümdür..." (Tanrı'dan Ruhsal Kopuş) (Romalılar 6:23)

turk 1

Yukarıdaki çizim kutsal olan Tanrı ile günahlı insanın konumunu göstermektedir. Arada büyük bir boşluk göze çarpmaktadır.

Oklar ise günahlı insanın Tanrı'ya ve O'nun bize sunduğu bol yaşama ulaşmak için gösterdiği çabayı simgelemektedir.

Bu çaba Tanrı'dan karİşılık bekleyerek yapılan iyilikler, arayış içinde felsefeden felsefeye koşmak ya da dinsel inanç biçiminde kendini gösterir.

İnsan, Tanrı ile sevgi bağı içinde bulunması için yaratıldı. Ama insan inatçılığı ve bencilliği sonucunda kendi bağımsız yolunda yürümeyi seçti. Böylelikle Tanrı ile olan ilişkisini koparmış oldu.

Üçüncü Kural bize aradaki bu ayrılığı kapatacak tek yolu açıklamaktadır...


İSA MESİH İNSANIN GÜNAHINI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN TANRI'NIN SAĞLADIĞI TEK ÇAREDİR. ANCAK O'NUN İLE TANRI'NIN SEVGİSİNİ VE YAŞAMIMIZ İÇİN OLAN PLANINI BİLEBİLİR VE UYGULAYABİLİRİZ.

 

3. O BİZİM YERİMİZE ÖLDÜ

Hz. İsa'nın Doğumu;

İsa Mesih yaradılış sonrası insanlık tarihinde babasız olarak dünyaya gelen tek kişidir. Hz. Meryem'e hiçbir erkek eli değmemişken Tanrı'nın Ruhu sözünü ona bırakmıştır.

İste Tanrı Sözü peygamberler aracılığı ile açıklanırken bu kez bütün insanlığı kurtarmak için bir insan bedeninde diri olarak dünyaya gelmiştir. İşte bu nedenle Tanrı'nın Nuru, Ruhu ve Sözü olan İsa Mesih mecaz anlamda Tanrı Oğlu olarak isimlendirilmiştir.

"Meryem meleğe, "Bu nasıl olur, ben erkeğe varmadım ki?" dedi. Melek ona şöyle dedi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan'ın gücü üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek." (Luka 1:34-35)

turk 2

KURBAN KUZUSU
Hz. İbrahim Tanrı'ya olan sevgisi ve sözünden ötürü biricik oğlunu kurban ediyordu. Bu ileride İSA MESİH'in bizim için yapacağinin öğretilmeye başlanması demekti. Yüce Tanrımız bütün insanlığı günah yükü altından kurtarmak için kendi sözü İSA MESİH'i bize önceden bildirdiği gibi kurban kuzusu olarak sunmuştur. Böylelikle bize olan kurtarış sözünü yerine getirmiştir.

"Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!" (Yuhanna 1:29)

"Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken Mesih bizim için öldü." (Romalılar: 5:8)

ÖLÜMDEN DİRİLDİ
"Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca dirildi. Kifas'a ve Onikilere göründü." (1. Korintliler 15:3-6)

TANRl'YA GİDEN YOL
"Hz. İsa ona "YOL, GERÇEK ve YAşAM ben'im dedi." Yuhanna 14:6 "Çünkü Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik oğlunu verdi, öyle ki O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun." (Yuhanna 3:16)

YALNIZ BU ÜÇ KURALI BİLMEK YETMİYOR.


4. İSA MESİH'İ RABBİMİZ VE KURTARICIMIZ OLARAK KABUL ETMELİYİZ. BUNDAN SONRA TANRI'NIN SEVGİSİNİ VE YAŞAMIMIZ İÇİN OLAN PLANINI BİLEBİLİR VE UYGULAY ABİLİRİZ.

İSA MESİH'İ KABUL ETMELİYİZ
"Ancak Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi." (Yuhanna 1:12)

İSA MESİH'İ İMAN YOLUYLA KABUL EDERİZ.
"İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır.. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir." (Efesliler 2:8-9)

İsa Mesih'i yaşamımıza aldığımızda yeniden doğarız. (Yuhanna 3:1-8'i okuyun)


İSA MESİH'İ KİŞİSEL OLARAK ÇAĞIRMALlYIZ.

Hz. İsa şöyle diyor: "İşte kapıda durmuş kapıyı çaliyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim."

İsa'yı kabul etmemiz demek kendi benliğimizden Tanrı'ya dönmemiz (tövbe) ve yaşamımıza girerek günahlarımızı bağışlaması ve bizi kendi istediği gibi bir kişi yapması konusunda tam olarak İsa'ya güvenmemiz demektir.

Mantık yolu ile Mesih'in Tanrı'nın diri sözü olduğunu, günahlarımız için öldügünü kabul etmek yeterli değildir. Duygularımızla da O'nu kabul etmemizin bir anlamı yoktur. İSA MESİH'i ancak istemimizin bir eylemi olan iman yoluyla kabul ederiz.


İKİ DAİRE, İKİ AYRI YAŞAMI SİMGELEMEKTEDİR

turk 4
BEDENDEKİ YAŞAM

B- Benlik yaşam tahtında
M- Mesih yaşamın dışında.
- Bütün ilgi alanları benlikçe yönlendirildiğinden bir karmaşa var

turk 5
MESİH'TEKİ YAŞAM

M- Mesih yaşam tahtında.
B- Benlik tamamen Tanrı Sözü olan Mesih'e boyun eğmiş.
- Bütün ilgi alanları Mesih'e yöneldiği için kişinin yaşamında Tanrı planı doğrultusunda bir düzen görülüyor.

  — Hangi daire yaşamınızı en güzel biçimde tanımlıyor?
  — Hangi dairenin yaşamınızı tanımlamasını istersiniz?

Bundan sonraki bölüm İsa Mesih'i nasıl kabul edeceğinizi açıklıyor?


İSA MESİH'İ ŞİMDİ İMAN İLE DUA EDEREK YAŞAMINIZA ALABİLİRSİNİZ

(Dua Tanrı ile konuşmaktır)

Tanrı kalbinizi biliyor ve kalbinize olduğu kadar sözlerinize önem vermiyor. Aşağıdaki dua, öneri niteliğinde İsa Mesih'i yaşamınıza çağırmanız için bir iman duasıdır.

"Sevgili Rabbim, sana gereksinimim var. Çünkü Sen bana olan sevginden ötürü benim günahlarımın karşılığı olarak kendini kurban olarak sundun. Bu nedenle sana sonsuz teşekkürler sunarım. şimdi kalbimin kapısinı sana açıyor ve Seni Kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. Günahlarımı bağışlayıp bana sonsuz yaşam sunduğun için çok teşekkür ederim. Yaşamımın yönetimini benden al ve beni kendi istediğin gibi bir kişi yap." AMIN

Bu dua kalbinizin arzusunu dile getiriyor mu?

Eğer dile getiriyorsa şimdi hemen bu şekilde bir dua ile İSA MESİH'i yaşamımıza çağırabilirsiniz. İsa Mesih söz verdiği gibi o an da yaşamınıza gelecektir.


İsa Mesih'in yaşamınızda olduğunu nasıl bilebilirsiniz?
Dua ettiğinizde gerçekten İSA MESİH'i yaşamınıza kabul ettiniz mi? İsa Mesih Esinleme 3:20'de verdiği söze göre sizinle ilişki amacı ile şimdi nerede? İsa yaşamınıza geleceğini söylüyor. Eğer o söylüyorsa yalan olabilir mi? İsa'nin yaşamınıza gelmesi konusunda neye dayanarak duanızın cevaplandığını söylüyorsunuz? (Tanrı'nın kendisine ve sözünün güyenilirliğine dayanarak, başka bir deyişle Tanri verdiği sözünü tutar.)

Kutsal KİTAP İsa'yı kabul edene yaşam sözü veriyor.
"Tanri'nin tanıklığı da size sonsuz yaşam vermesidir. Bu yaşam O'nun Oğlundadır. Kendisinde Tanri'nin Oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı'nin Oğlu bulunmayanda sonsuz yaşam yoktur. Ben bunlan Tanrı'nın Oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım." (1. Yuhanna 5:11-13)

İsa Mesih'in yaşamınızda olduğu ve sizi hiçbir zaman terketmeyeceği konusunda Tanrı'ya sürekli olarak teşekkür edin.

"Seni asla terk etmem, seni asla bırakmam." (İbraniler 13:5)

O'nun sözünün doğrultusunda Mesih'in sizde yaşadığını` ve daha O'nu davet ettiğiniz an da size sonsuz yaşam verdiğini bilebilirsiniz. Unutmayı n Tanrı bizi hiçbir zaman aldatmaz.


DUYGULARA BAĞLI KALMAYIN

Mesih'e inanmış olan kişi Tanrı'nin Kendisine ve Sözüne iman (Güven) etmelidir. Aşağıdaki kamyonet örneği Gerçek (Tanrı ve Sözü), İman (Tanrı'ya ve Sözüne güvenimiz) ve Duygu (İman ve Sözdinlerliğimizin sonucu) arasındaki ilişkiyi simgelemektedir. (Yuhanna 14:21)

turk6

Kamyonet arkasındaki ek kasa olmaksizinda gidebilir. Ama ek kasa ile kamyoneti sürmek her halde düşünülmez bile. Bu örnekte olduğu gibi Mesih'teki kişinin durumu da böyledir. Duyguları ile harekete kalkışması ek kasa ile kamyoneti sürmeye benzer. Mesih'teki kişi tamamen Tanrı'ya ve Sözü'ne güvenmelidir.


ŞİMDİ İSA MESİH'İ KABUL ETTİNİZ.

Bunun Sonucunda

 1. İsa yaşamınıza geldi. (Esinleme 3:20 ve Koloseliler 1:27)
 2. Günahlarınız bağışlandı (Koloseliler 1:14, 2:13)
 3. Tanrı'nın çocuğu oldunuz. (Yuhanna 1:12) Yani o denli yakin bir sevgi bağı ile yakınlaştınız ki...!)
 4. Sonsuz Yaşami elde ettiniz. (Yuhanna 5:24)
 5. Tanrı'nın sizin için oluşturduğu serüven dolu bir yaşama başladınız. (Yuhanna 10:10, II. Korintliler 5:17, 1. Selanikliler 5:18)

Bu durumda İsa Mesih'i kabul etmekten daha güzel bir şey olabilir mi? Tanrı'ya bizim için yaptıklarından ötürü şimdi bir kısa dua ile teşekkür sunmak ister misiniz?

O'na hamd etmekle aynı zamanda imanınızı açıklamış olursunuz.


İSA MESİH'TE OLGUNLAŞMANIZ İÇİN ÖNERİLER

Ruhta olgunlaşma İsa Mesih'e sürekli olarak tam bir güvenin sonucudur.

"İmanla aklanan insan yaşayacaktır." (Galatyalılar 3:11)

İman yaşamı, sizin yaşamınızın her ayrıntısında günbegün artarak Rab'be güvenmenizi ve aşağıdakileri daha düzenli bir biçimde izlemenizi sağlayacaktır.

 1. Hergün Rab'be dua edin. (Yuhanna 15:7)
 2. Rad'din Sözünü hergün okuyun (Elç. İşl. 17:11)
  (Mümkünse Müjde'nin Yuhanna bölümünden başlayın)
 3. Tanrı'ya her an boyun eğin. (Yuhanna 14:21)
 4. Sözleriniz ve yaşantınızla İSA MESİH için tanıklıkta bulunun. (Matta 4:19 Yuhanna 15:8)
 5. Yaşamınızın tüm ayrıntılarında Tanrı'ya güvenin (1. Petrus 5:7)
 6. Kutsal Ruh'un sizi yönetimi altında tutmasına ve günlük yaşantınız ve tanıklıgınızda güçlendirmesine izin verin (Galatyalılar 5:16-17 Elç. İşl. 1:8)

İYİ BİR TOPLULUĞA KATILIN

Tanrı sözü toplanmaları ihmal etmememiz konusunda bizi uyarmaktadır. "Bir araya gelmekten vazgeçmeyelim." (İbraniler 10:25b)

Birçok odun bir arada güzel bir şekilde yanar, ama tek bir odun parçasının ateşi hemen sönüverir. İşte bizim diğer imanlılarla olan ilişkimiz de böyledir.

Eğer Rab'bi kabul etmiş ama henüz bir topluluğa (Kilise) katılmıyorsanız, çağrımak için beklemeyin. Bu sorumluluğu kendiniz yüklenin. En yakınınızda tanıdığınız gerçek bir Mesih inanlısına katılabileceğiniz topluluğu sorun. Bu topluluk İsa Mesih'in yüceltildiği O'nun sözünün vaaz edildiği bir topluluksa hiç kuşku duymadan sürekli katılmaya kararlı olun...

EĞER BU OKUDUKLARINIZ SİZİN İÇİN ANLAMLI VE SİZE YARDIMCI OLDUYSA LÜTFEN BİR BAŞKASI İLE PAYLAŞIN