פונקט ווי עס זענען פיזיש געזעצן האט רעגירן די אַלוועלט פון דער פיזיקער, אַזוי עס זענען רוחניות געזעצן וואָס רעגירן דיין שייכות מיט דער באשאפער.


1. דער אויבערשטער ליבט דיך און האט אַ ווונדערלעך פּלאַן פֿאַר דיין לעבן

אַנטהאַלטן געשריבן ינסטראַקשאַנז אין דעם דאָקומענט, איר זאָל אויב מעגלעך אין לייענען קאָנטעקסט פון שטייט געשריבן! הציטוטים בקטע זה הינם מן תנ"ך ארטאדאקסיש חסידיש יידיש בביל. מומלץ לקרוא א ותם בהקשר לקטע בו הם כתובים, אם ניתן.

דאס ליבשאפט פון דעם באשאפער

יאָ, אייביקע אהבה האָבּ איך דיך ליב, דעריבער מיט ליבשאפט ציט מיך צי דיר מיט גנאד [חֶסֶד]. (ירמיה 31:3)

דער פלאן פון דער באשאפער

וועסט מיך דעם וועג דעם אֹרַח חיים; שׂבע [זען שׂבע ישעיה 53:11] שׂמחות איז פאר דיין פנים, נעמות [נעים] אין דיין ימין [זען ימין האדון משיח, תהלים 110:1] נצח (תהלים 16:11).

(כתבי הקודש רופט דעס אַ גאַנץ און פולפיללינג לעבן.)

פאר וואָס איז עס אַז רובֿ מענטשן טאָן נישט דערפאַרונג די שעפעדיק לעבן? ווייל


2. יעדער מענטש איז זונדיק, פון חטא קדמון. עס איז אצינד צווישן אונדז און אונדזער באשאפער א גרויסער תהום אהן קיין בריק. עס איז זינד פון מיינע טבע. דאס הייסט חטא קדמון פאל, אין מיר.

יעדער מענטש איז זונדיק

ראה, דאָס אַליין האָב איך מצא, אַז האלוקים האָט עשה הָאָדָם יָשר, אָבער זיי האָבן בקש חִשבנות רבים. (קהלת 7:29)

ווארעם נישטא אַ מענטש אדער צדיק אויף ערד וואס זאָל טאָן לויטער גוטס, און נישט זינדיקן. (קהלת 7:20)

מענטשהייט איז צעשיידט פון דער באשאפער

די פיילן ווייזען אז צווישן ה' הָאֱלֹקִים הַקָּדוֹש און זינדיקע מענטשן שטייט אַ גרוסער תהום פון צעשיידונג אָן אַ בּריק.

הגם דער תכלית החיים איז חברותאשאפט מיט דער באשאפער, מענטשהייט איז חוטֵא, פון חטא קדמון, און פון דער אויבערשטער צעשיידט אַזוי ער פעלט דאס נאנטקייט און ער קען נישט האבן "ישועה" דערקענטעניש, און קענען נישט דערפאַרונג די ליבע און די פלאַן פון דער באשאפער פֿאַר זיין לעבן.

מענטשן האבן נאכגעגאנגען נאנטקייט און פערזענלעך דערקענטעניש פון ה' און האבן נישט דערגרייכט דעם דערקענטעניש, ווייל זיי זוכן די שעפעדיק לעבן דורך זייער אייגן השתדלות, עטיקס, פֿילאָסאָפֿיע, רעכטפארטיקונג מיט ה' לויט זיין צדקות פון מצוות, אאז"וו.

און מיר זיינען געווארן אומריין (טמא), און אפילו אונדזערע מצוות זענען ווי שמאציגע בגדים. (ישעיה 64:6)

די דריט געזעץ גיט אונדז די בלויז ענטפֿערן צו דעם דילעמע, וואס איז די בריק פון חברותאשאפט אַז דער באשאפער געמאכט איבער דעם תהום פון צעשיידונג צווישן מענטשהייט און ה'.


3. הכפרה און מיין תמורה: די משיח בן דוד איז דער איינסיקסטער וואס פארהאנדלער פון דער אויבערשטער פאר די זינד און עבירות פון מענטשהייט. דורך אים קענט איר האבן די דערפאַרונג פון די ליבע פון ה' און וויסן די פּלאַן פון דיין לעבן.

צו יבערכאַזערן, דער באשאפער איז הייליק, און מענטשהייט איז זינדיק, און אַ גרוסער תהום פון צעשיידונג אָן א בריק שטייט צוישן די צוויי. מענטשהייט האט נישט גובר איבער דעם ריס. אבער, דער אויבערשטער האט געמאכט אַ בריק פֿאַר אונדז איבער דער תהום אַז אפשיידן אים פון אונדז.

ער האט געשיקט די זון פון די אויבערשטער, און האט אים געגעבען דעם נאמען ישוע (א סימן פון גאולה), א סימן נאמען פון לבאות הגאול [זען זכריה 6:11-12 3:8 און עזרא 3:8]. דער מלאך האט אים געגעבען דעם נאמען ישוע, וואס דער זעלבא נאמען ("נֵימְסֵיק") האט זכריה שוין א נאמען געגעבען 500 יאר פריער ווען מען איז צריק געקומען פון גלות בבל דורך יהושע בן יהוצדק אָדער ישוע (הכהן הגדול וועגן 515-490 לפסהנ). דאס איז "נֵימְסֵיק" ישוע בן דוד אדון כהן לעולם על דברתי מלכי-צדק און אונדזער משיח צו פארענדיקן די גולת פון זינדיק ייליאַניישאַן פון די באשאפער. [זען זכריה 3:8; 6:11-12 ; עזרא 3:8; תהלים 1-4 :110]

אוּן איך וועל גיסען אויף בּית דוד [זען בּית דוד, ישעיה 7:14 [ אוּן אויף די יושבי ירושָלַיִם, רוּחַ חֵן אוּן געבעט, אוּן זיי וועלן קיקען אויף מיר [זען זכריה 1:8,11; 12:8] וואָס זיי האָבּן דורך געשטאכען [זען במדבר 25:8; און זען "וְהוּא מְחלָל מִפְשָעֵנוּ", ישעיה 53:5], אוּן וועלן וויינען און מתאבל זיין אויף אים ווי מען טרוערט אויף אַ בן יָחִיד, אוּן זיך פארביטערען נאָך אים, ווי מען איז פארביטערט נאך אן ערשט געבארן זון נאָך אַ בְּכוֹר [זען דברי הימים א 21:17 בן דוד דקר אויף בוים שמואל ב 18:9].

הנה שה האלוקים, זע דאס לאמעלע פון ה'

זה תמורתי זה כפרתי. זה ילך למיתה ואני אלך לחיי. ווארים אלע פארלאזן זיך אויף מעשים פון דער תורה און אויף מיין אייגענער צדקות פון דער תורה זענען אונטער א קללה ווייל פארשאלטן איז יעדער איינער וואס באשטייט נישט אין אלצדינג וואס סע שטייט געשריבן אין דעם ספר תורה צו טאן עס. (דברים 27:26 21:23).

אבער פארשאלטן איז יעדער איינער וואס הענגט אויף א בוים. משיח איז געווארן א קללה פאר אונדז. משיח'ס בוים איז אונדזער אייגן. משיח האט אויף זיך גענומען צו טראגען דעם בוים פאר אונדז און איז געווארן אונדזער בריק צו ה',אונדזער עץ חיים וואס איז געווען פארלוירן (בראשית 3:22) און איז געפונען געווארן אין אים. משיח און זיין אויפשטיין פון טויט ווייזט אז דם הכפרה וואס ישוע האט געגעבען איז אהנגענומען געווערען (רצויה) צו ה'.

(ישעיה 53:10-11) אָבער ה' האָט אים געוואלט לאזען סימנים פאר זיינע יסורים [זען דכא ישעיהו 53:5], צו החלי [חלה]; אויבּ זייַן נֶפֶש ["נֶפֶש" פוּן משיח] מאכען זיין נפש פאר אַן אָשָם [זען ויקרא 14:12], ער זאָל זען זֶרַע, ער מארוך יָמִים זיין [זען תחית המשיח, תהלים 21:5, "אֹרֶך ימים"], און דער חֵפֶץ ה' דורך זייַן יָד זאָל צלח. 11 ווי אַ רעזולטאט פוּן דאס מוטשען פוּן זייַן נֶפֶש, וועט ער [ה'] זען און ישבּע [שבע]; דורך דַּעַת [זען יוחנן 14:9] פוּן אים [משיח] וועט מייַן עֶבֶד צַדִּיק יצדּיק [צדק] רבּים [זען רומ' 5:1], און זייערע עוֹנוֹת וועט ער סבל [זען סבל ישעיהו 53:4]

ה' וואלט געווען אומיושרדיק נישט צו באצאלן די חשבון אין דער טאג פון באצאהלונג. ס'איז נישט רעכט צו צוריקהאלטן פארדינסטן אויף צאלטאג.

דער לוין פון דער זינד איז דער טויט

אין צֶדֶק מיט רחמנות האט משיח באצאלט אונדזער חוב. משיח אליין האט אוועקגעטראגן אינזער זינד אין זיין גוף אויף דעם בוים. ער איז אונדזער בריק (גשר) צו ה…'

די בריק פון חברותאשאפט

דער אויבערשטער האט נישט געבייטן זיין דם הכפרה פאָדערונג (ויקרא 17:11). אבער זינט די חורבן, ה' האט לאָזן זיין דם הכפרה פאָדערונג פאר אונדזער זינד פון א שפּעטער מקור (זכריה 13:1 דברי הימים א 21:17 דניאל 9:24-27 שמואל ב 18:9 זכריה 12:8-10)

אידענטיפיצירונג פון ביאתו פון משיח

• אָפּשטאַמלינג פון דוד (ירמיה 23:5-6)

• געבוירן אין בּית-לֶחֶם (מיכה 5:1)

• נאטור פון משיח איז אלוהות (ישעיה 9:5-6 תהלים 2:7 משלי 8:22 30:4 תהלים 110:1 מלאכי 3:1 דניאל 3:18 7:13-14)

• תנ"ך נביאות געזאגט אז משיח אויפגעשטאַנען תחית המתים (תהלים 16:9-10 ישעיה 53:10-12)

• משיח איז קומען איידער די חורבן בית המקדש השני בשנת 70 לס'(דניאל 9:24-27)

• (זכריה 3:8 6:11-12 התג׳ 22:16) משיחס נאָמען (שמו, זכריה 6:12) פון צייכן (מופת) נביאות געזאגט צו זיין ישוע

עס איז בלויז איין מענטש אין היסטאָריע וואס מקוים אלע די נבואות


4. מיר מוזן באַקומען משיח ישוע ווי גואל און אדון דורך פערזענלעך פאַרבעטונג.

משיח מוז מען באקומען דורך די פּערזענלעך אמונה (ישעיה 7:9,14)

ווי אזוי קען מען באקריגען משיח דורך אמונה

מקבל זיין משיח איז פאר מושט מיט התחייַבות פון דער גאנצער מענטש - מיינונג, געפיל און וועט. די ענדערונג, וואָס קומטנאך דעם ערשטער קאַמף מייַ זייַן פּלוצעמדיק אָדער גראַדזשואַל , ווענד זיך אויף איינעמ'ס פּערזענלעכקייט.

(ישוע איז גערעדט) איך שטיי ביי די טיר און קלאפ; אויב עמיצער הערט מיין קול און עפענט די טיר, וועל איך אריין קומען צו אים. ( התג' 3:20)

מקבל זיין אז משיח איז : מלך "איך אַליין" אויף דעם טראָן אַבדיקירט פון זיין מעמשאָלע און דער מלך המשיח נעמט די ממשלה פון מאַכט דאָרט אויף דער כסא הכבוד (תהלים 110:1)

א‏ - ‏אליין איז נישט אויף דעם טראָן‏

מ‏ - ‏משיח איז אויף דעם טראָן‏

‏‏א‏ - ‏אליין אויף דעם טראָן‏

מ (משיח) ‏ - ‏משיח איז נישט אויף דעם טראָן‏

איז עס אַ גוט סיבה וואָס איר וואָלט נישט מקבל זיין דעם משיח ישוע איצט?


בעט דעם באשעפער די בקשה דאס געבעט אין דיין אייגענע ווערטער! ה' ווייסט דיין האַרץ און איז נישט זארגן מיט דיין ווערטער אָבער מיט דער שטעלונג פון דיין האַרץ. דאָ איז אַ תּפֿילה פאָרשלאָג :

אדון כל הארץ ישוע, מוחל מיין זינד. איך עפענען די טיר פון מיין לעבן און באַקומען איר ווי גואל און אדון. נעמען קאָנטראָל איבער די שטול פון מיין לעבן. מאַכן מיר די מין פון מענטש איר ווילן מיר צו זייַן . דאנק איר פֿאַר קומען אין מיין לעבן, און אַז איר האָבן געהערט מייַן תּפֿילה ווי צוגעזאגט.

האט איר געבעטען די תּפֿילה ?


ווי איר וויסן משיח ישוע איז אין דייך לעבן איצט:

האָט איר געבעטן משיח ישוע צו קומען אין דיין לעבן? האט איר דאס באמת געמיינט? וואו איז ער איצט? ישוע האט געזאגט אַז ער וואָלט קומען אין אייער לעבן. וואלט ער געזאגט ליגענט? און ווי איז ער? אויף וואָס אויטאָריטעט טוט איר וויסן דאַס? (די אויטאָריטעט פון ה' און זיין וואָרט.)

און דאָס דאָזיקע איז דאָס עֵדות: אַז ה' האָט אונדז געגעבן חיי עולם, און דאס דאזיקע חיים איז אין זיין זון. דער, וואס האט דעם זון [דעם זון פון דער אויבערשטער] האט דאס חיים. דער, וואס האט נישט דעם זון פון דער אויבערשטער, האט נישט דאס חיים. די דאזיקע זאכן האב איך אייך געשריבן כדי איר זאלט וויסן אז איר האט חיי עולם, איר וואס גלויבט אין דעם נאמען פון דעם זון פון דער אויבערשטער. (יוחנן 5:11-13)


פאַרלאָז זיך נישט אויף דיינע געפילען !

די רילייאַבילאַטי פון ה'ס וואָרט, די ביבל - ניט אונדזער געפילען - איז אונדזער אויטאָריטעט. די גלוביגער לעבט דורך אמונה (צוטרוי) אין די רילייאַבילאַטי פון ה' און זיין וואָרט. דער משל פון דעם באַן שטעלט פאר די שייכות צווישן פאַקט ( ה' און זיין וואָרט), אמונה (אונדזער צוטרוי אין ה' און זייַן וואָרט) און געפיל (דער רעזולטאַט פון אונדזער אמונה און פאָלגעוודיקייַט).

די באַן וועט לויפן מיט אָדער אָן דעם קאַבאָאָסע. אָבער, עס וואָלט זיין אַרויסגעוואָרפן צו פּרווון צו ציען די באַן דורך די קאַבאָאָסע. אין דער זעלביגער וועג, ווי געגלויבט מיר טאָן ניט הענגען אויף געפילען אָדער ימאָושאַנז, אָבער מיר פאַרלאָזן זיך און אונדזער אמונה (צוטרוי) אין די אמתקייט פון דעם אויבערשטער און די הבטחות פון זיין וואָרט (זען יוחנן 14:21)


צו זיין א מאמין

1. גיין צו ה' אין טעגלעך תּפֿילה ! (יוחנן 15:7)

2. לייענען טעגלעך די וואָרט פון דער אויבערשטער - אָנהייבן מיט די בשורת הגאולה פון יוחנן! (מה"ש 17:11)

3. צו פאָלגן ה' אין יעדער מאָמענט! (יוחנן 14:21)

4. עדות ישוע טעגלעך דורך דיין לעבן און ווערטער! (מתי 4:19; יוחנן 8: 15)

צוטרוי צו ג-ט פֿאַר יעדער חלק פון דיין לעבן! (פטרוס א 5:7)

6. רוח הקודש - לאָזט צו דעם רוח הקודש פירען אין אייער טעגלעך לעבן און די וועסט עדות זאגען און זען זיין כוח ! ( גלטים 5:16-17 מה"ש 1:8)


דער תכלית החיים איז חברותאשאפט מיט דער באשאפער. און ה' וועט שטעלן אונדז אין חברותא פאר מקווה פון תשובה און משיח'ס טיש, ווייַל ווו צוויי אָדער מער קלייַבן אין זיין נאָמען זכריה 6:11-12 מתי 28:20 דאָרט איז ער ! מאכט א חברותא היינט!


היינט גיין צו:

youtube.com/watch?v=QlYi2Wj48fE

biblehub.com/ohyb

moshiachnow.com

chutzpahnik.org

artistsforisrael.net


ADDITIONAL ASSISTANCE